Картонни кадоклаш

Хамёнбоп нархларда картон
ва гофракартон кадоклаш.

бозорда муваффакиятли
ишлаб келмокда.

йилдан ортик

20+

Биз нимани таклиф киламиз

Бизнинг каталогимизда картон ва гофрокартондан тайёрланган катта, уртанча ва кичик кутилар мавжуд хамда биз гофрировка килинган кутиллар хам ишлаб чикарамиз.

Картон кутилар

Дори воситалари, парфюмерия ва бошкаларни кадоклаш учун ишлатилади.

Офсет нашри билан гофрировка килинган кутилар

Дори воситалари, парфюмерия ва бошкаларни кадоклаш учун ишлатилади.

Гофрировка килинган кутилар

Дори воситалари, парфюмерия ва бошкаларни кадоклаш учун ишлатилади.

Картон кутилар

Картон кути замонавий даврда ажралмас нарса булиб турли хил товарларни хавфсиз саклаш ва ташиш имконини беради, шу билан бирга реклама функцияларини бажаради.
Компаниямиз сизнинг бизнесингиз учун катта ва кичик кутиларни ишлаб чикаришни таклиф килади.

  Оставить заявку

  Оставьте свой номер, и мы перезвоним вам.

  Офсет нашри билан гофрировка килинган кутилар

  Офсет босилган гофрировка килинган кутилар – бу юкори сифатли, босиб чикаришга эга ёркин рангли кутилар булиб, улар мижознинг эътиборини тортади ва савдони оширишга ёрдам беради. Бундай кутилар компаниянинг максадларига караб хар хил улчам ва турдаги булиши мумкин.

   Оставить заявку

   Оставьте свой номер, и мы перезвоним вам.

   Гофрировка килинган кутилар

   Гофрировка килинган кутилар, турли улчамдаги товарларни кулай саклаш ва ташиш учун махсус мулжалланган, уларни ташки таъсирлардан ёки ифлосланишдан химоя килади.

    Оставить заявку

    Оставьте свой номер, и мы перезвоним вам.

    Биз билан ишлаш учун 6 та сабаб

    Бизнинг афзалликларимиз.

    Профессионал билим ва тажриба унлаб ихтиро килинган ва амалга оширилган дизайнлар, миллионлаб ишлаб чикарилган кутилар. Юкори даражадаги хизмат ва биз доимо мижоз учун ишлаймиз.

     

    Прогрессив технологиялардан фойдаланиш. Кутиларни ишлаб чикаришда замонавий ускуналар ва юкори сифатли хом ашёдан фойдаланиш. Мослашувчанлик, нарх ва сифатнинг оптимал нисбати.

    20 йили тажриба картон каробкаларни ишлаб чикаришда
    Биз экологик тоза махсулот ишлаб чикарамиз
    Тулик ишлаб чикариш цикли
    Бутун Узбекистон буйича ишлаймиз
    Сертификатлаш: ISO 22000:2018; 45001:2018
    Экспорт учун каробкалар ишлаб чикарамиз

    Компания хакида.

    «Anis Poligraf» компанияси 15 йилдан ортик муваффакиятли фаолият юритиб келмокда. Биз арзон нархларда ва энг киска вакт ичида юкори сифатли картон кутилар ва гофрировка килинган кутиларни хар кандай мураккабликда ишлаб чикариш буйича мутахассислармиз!

    20 йилдан ортик
    Биз уз ускунамизда, шу жумладан уз хомашёмизда кутиларни лойихалаштирамиз ва ишлаб чикарамиз. Бу бизга нафакат махсулотимиз нархини сезиларли даражада пасайтириш, балки кадоклашни бутун жараёнини янада эхтиёткорлик билан назорат килиш имконини беради. Буюртмаларни уз вактида тезда бажариш имкони кафолатланган.

    Юкори малакали мутахассислар
    Биз билан ва сиз учун факат юкори малакали мутахассислар ишлайди. Улар жасур карорлар ва кийин вазифалардан куркмайдилар, мижозларнинг янги гоялари ва истакларини амалга оширишдан мамнунлар.

    Сифат назорати
    Сифат ва дизайн биз учун жуда мухим, чунки биз ишлаб чикарган кадоклаш махсулотингиз, ишимизнинг намунасидир. «Anis Pro Product» МЧЖнинг мослашувчан нарх сиёсати туфайли мижозларимиз нафакат сифати, балки кадоклаш махсулотларининг нархидан хам мамнун.

    Бизнинг жамоамиз

    Махсулотингиз учун кадоклашни бизда буюртма беринг ва шахсий чегирмага эга булинг

    Агар сизга махсулотингиз учун ишончли сифатли ва чиройли кадоклаш керак булса, сиз тугри жойга келдингиз. Компаниямиз кадоклаш материаллари оламидаги энг сунгги янгиликларни диккат билан кузатиб боради ва шунинг натижасида биз на факат фойдаланиш учун кулай, экологик ва иктисодий талабларга жавоб берадиган хомашёдан фойдаланамиз.

    Шархлар

    Бизга ишонган мижозлар