Офсет босиб гофрировка килинган кутилар.

Офсет босма гофрировка қутилари-бу юқори даражадаги босма ёрқин қутилар бўлиб, улар харидорнинг эътиборини жалб қилади ва сотишни кўпайтиришга ёрдам беради. Бундай қутилар компаниянинг мақсадларига қараб ҳар хил ўлчам ва турларга эга бўлиши мумкин. Маҳсулот такрорланадиган нақшли совға квадрат қутиси ёки битта рангдаги озиқ-овқат қутиси ва бренд логотипи бўлиши мумкин. Рангли расмларни қутиларга суриш учун офсет босиб чиқариш ва гофрировка қилинган картон бу минимал оғирлик билан қўшимча қаттиқлик беради.

Яратиш усули

Расмларни қўллаш учун турли ўлчамдаги кўп рангли ва битта рангли тасвирларни турли шакллардаги қутиларга қўллаш имконини берувчи рақамли усуллардан фойдаланилади. Босиб чиқариш учун замонавий матбаа ускуналари қўлланилади, бунинг натижасида уларнинг сифати ёки қутининг ҳолатига зарар бермасдан тезда катта ҳажмдаги маҳсулотларни яратиш мумкин бўлади.

 

Тошкентда картон қутига офсет босиб чиқаришни менежеримиз билан боғланиш ёки сайтда ариза қолдириш орқали буюртма қилишингиз мумкин.

Эътибор беринг: биз уз ишлаб чикаришимизда, шу жумладан уз хомашёмиздан фойдаланамиз. Биз юкори сифатли гофракартон кутилар ишлаб чикарамиз. Бизнинг гофракартон кутиларимиз махсулотингизни ташиш ва омборларда саклаш вактида ишончли химоя килибгина колмай, балки махсулотни дукон пештахталарида истеъмолчига яхши такдим этади.

 

«Anis Poligraf» ходимлари хом ашёнинг келиб чикишидан бошлаб, махсулотни завод ёки дуконга етказиб беришгача булган бутун кадоклашнинг бутун хаетий цикли давомида баркарор ривожланиш тамоилларига максимал даражада риоя килишни кафолатлайди.
Бу хакда ташвишланишингиз шарт эмас. Биз юкори сифат стандартларига жавоб беришга ва кадоклаш буйича тулик ечимларни такдим этишга интиламиз. Бизнинг тушунишимизча, бу хар кандай турдаги махсулотни етказиб бериш имкониятини эмас, балки барча керакли хизматлар ва маълумотларни такдим этиш, мавжуд махсулот ва технологияларни танлашда ёрдам беришни англатади. Бизга кунгирок килинг ёки ёзинг. Биз хамкорлик учун очикмиз!

Бизнинг кутилар куйидагилар учун ишлатилади:

  • озик овкатда
  • фармацевтикада
  • мебелда
  • спиртли ичимликда
  • кимёвий
  • асбобсозлик ва бошка куплаб тармокларда.

Махсулотингиз учун кадоклашни бизда буюртма беринг ва шахсий чегирмага эга булинг

Агар сизга махсулотингиз учун ишончли сифатли ва чиройли кадоклаш керак булса, сиз тугри жойга келдингиз. Компаниямиз кадоклаш материаллари оламидаги энг сунгги янгиликларни диккат билан кузатиб боради ва шунинг натижасида биз на факат фойдаланиш учун кулай, экологик ва иктисодий талабларга жавоб берадиган хомашёдан фойдаланамиз.