Компания хакида

Компания хакида.

«Anis Poligraf» компанияси 15 йилдан ортик муваффакиятли фаолият юритиб келмокда. Биз арзон нархларда ва энг киска вакт ичида юкори сифатли картон кутилар ва гофрировка килинган кутиларни хар кандай мураккабликда ишлаб чикариш буйича мутахассислармиз!

20 йилдан ортик
Биз уз ускунамизда, шу жумладан уз хомашёмизда кутиларни лойихалаштирамиз ва ишлаб чикарамиз. Бу бизга нафакат махсулотимиз нархини сезиларли даражада пасайтириш, балки кадоклашни бутун жараёнини янада эхтиёткорлик билан назорат килиш имконини беради. Буюртмаларни уз вактида тезда бажариш имкони кафолатланган.

Юкори малакали мутахассислар
Биз билан ва сиз учун факат юкори малакали мутахассислар ишлайди. Улар жасур карорлар ва кийин вазифалардан куркмайдилар, мижозларнинг янги гоялари ва истакларини амалга оширишдан мамнунлар.

Сифат назорати
Сифат ва дизайн биз учун жуда мухим, чунки биз ишлаб чикарган кадоклаш махсулотингиз, ишимизнинг намунасидир. «Anis Pro Product» МЧЖнинг мослашувчан нарх сиёсати туфайли мижозларимиз нафакат сифати, балки кадоклаш махсулотларининг нархидан хам мамнун.

Биз билан ишлаш учун 6 та сабаб

Бизнинг афзалликларимиз.

Профессионал билим ва тажриба унлаб ихтиро килинган ва амалга оширилган дизайнлар, миллионлаб ишлаб чикарилган кутилар. Юкори даражадаги хизмат ва биз доимо мижоз учун ишлаймиз.

 

Прогрессив технологиялардан фойдаланиш. Кутиларни ишлаб чикаришда замонавий ускуналар ва юкори сифатли хом ашёдан фойдаланиш. Мослашувчанлик, нарх ва сифатнинг оптимал нисбати.

20 йили тажриба картон каробкаларни ишлаб чикаришда
Биз экологик тоза махсулот ишлаб чикарамиз
Тулик ишлаб чикариш цикли
Бутун Узбекистон буйича ишлаймиз
Сертификатлаш: ISO 22000:2018; 45001:2018
Экспорт учун каробкалар ишлаб чикарамиз

Эътибор беринг: биз уз ишлаб чикаришимизда, шу жумладан уз хомашёмиздан фойдаланамиз. Биз юкори сифатли гофракартон кутилар ишлаб чикарамиз. Бизнинг гофракартон кутиларимиз махсулотингизни ташиш ва омборларда саклаш вактида ишончли химоя килибгина колмай, балки махсулотни дукон пештахталарида истеъмолчига яхши такдим этади.

 

«Anis Poligraf» ходимлари хом ашёнинг келиб чикишидан бошлаб, махсулотни завод ёки дуконга етказиб беришгача булган бутун кадоклашнинг бутун хаетий цикли давомида баркарор ривожланиш тамоилларига максимал даражада риоя килишни кафолатлайди.
Бу хакда ташвишланишингиз шарт эмас. Биз юкори сифат стандартларига жавоб беришга ва кадоклаш буйича тулик ечимларни такдим этишга интиламиз. Бизнинг тушунишимизча, бу хар кандай турдаги махсулотни етказиб бериш имкониятини эмас, балки барча керакли хизматлар ва маълумотларни такдим этиш, мавжуд махсулот ва технологияларни танлашда ёрдам беришни англатади. Бизга кунгирок килинг ёки ёзинг. Биз хамкорлик учун очикмиз!

Бизнинг кутилар куйидагилар учун ишлатилади:

  • озик овкатда
  • фармацевтикада
  • мебелда
  • спиртли ичимликда
  • кимёвий
  • асбобсозлик ва бошка куплаб тармокларда.

Биз сизнинг гояларингизни амалга оширишга ёрдам берамиз

Бугунги кунда махсулотимиздаги устувор хом ашё микро ва нано гофрокартон, кадоклаш картонидир. Ушбу материаллардан тайёрланган кутиларни ишлаб чикариш кадоклашни бардошли, енгил, чиройли ва енг мухими, молиявий жихатдан биз учун хам, мижозларимиз учун хам фойдали килади.

Асл дизайн

Компаниямиз кадоклаш материаллари дунёсидаги янгиликларни диккат билан кузатиб боради ва натижада биз факат фойдаланиш учун кулай бўлган, барча екологик ва иктисодий талабларга жавоб берадиган ва дизайн гояларига зид бўлмаган хом ашёлардан фойдаланамиз.

Махсулотингиз учун кадоклашни бизда буюртма беринг ва шахсий чегирмага эга булинг

Агар сизга махсулотингиз учун ишончли сифатли ва чиройли кадоклаш керак булса, сиз тугри жойга келдингиз. Компаниямиз кадоклаш материаллари оламидаги энг сунгги янгиликларни диккат билан кузатиб боради ва шунинг натижасида биз на факат фойдаланиш учун кулай, экологик ва иктисодий талабларга жавоб берадиган хомашёдан фойдаланамиз.

Шархлар

Бизга ишонган мижозлар