Ташкентда парфюмерия учун кутилар


Ташкентда парфюмерия учун кутилар

Тошкентда парфюмерия кадоклаш юкори сифатли махсулотнинг кенг танлови купинча турли хил парфюмерия ва косметика буюмларини инсониятнинг гузал вакиллари сотиб олишади. Аёллар, албатта, сотиб олинган махсулотларнинг сифатига алохида эътибор беришади, аммо статистик маълумотларга кура, танловга парфюмерия учун кадоклашнинг куриниши, ёркин, ранг-баранг, замонавий дизайни сезиларли даражада таъсир килади. Очиги, бизнес вакиллари бу омилга алохида эътибор каратиб, сотаётган товарлари, парфюмерия ва косметика махсулотининг энг сифатли, замонавий ва чиройли безатилганлигига ишонч хосил килишлари керак.

 

Шундай килиб, биз биринчи хулосага келишимиз мумкин. Парфюмерия ва косметика учун кадоклаш булиши керак.

  • Кучли, таркибини ташки таъсирдан, мумкин булган механик шикастланишдан ишончли химоя килади.
  • Чиройли, кутининг ташки дизайни бенуксон, замонавий булиши керак.

Бизнинг ихтисослашган компаниямиз Тошкентдаги одеколонлар учун энг кулай шартларда гофрокартонни сотиб олишни, бошка хар кандай гузаллик махсулотлари учун кадоклашга буюртма беришни таклиф килади.

 

Бизнинг афзалликларимиз

Парфюмерия кутиларини ишлаб чикариш ушбу турдаги махсулотларга куйиладиган талабларга жавоб бериши учун компаниямизда жуда катта амалий ишлар амалга оширилди.

Тажрибали ходимлар танланган. Компанияда барча керакли профилларнинг мутахассислари ишлайди.

Дизайнерлар ва дизайнерлардан тортиб ишлаб чикариш устахонаси ишчиларигача. Бу бизга гофракартонни юкори сифатли ва арзон нархларда тайёрлашга имкон беради. Тулик ишлаб чикариш цикли учинчи томон ташкилотларнинг кушимча мутахассисларини жалб килмасдан амалга оширилади.

Замонавий ускуналар, махсус ва офис ускуналари ишлатилади.

Буюртмани бажариш учун факат юкори сифатли хом ашё ишлатилади.

Каттик сифат назорати ташкил этилган.

Турли хил вариантлар

Парфюмерия учун кадоклаш янада замонавий ва чиройли куриниши учун кушимча ишлов беришнинг куйидаги вариантлари кулланилади.

-ултрабинафша лакни танлаб куллаш-махсулотни доимий равишда коплаш хам мумкин

-ламинациянинг хар хил турлари ва вариантлари

-кабартма(фолга ёрдамида)

-конкавёки конвекс элементларини лойихалашда куллаш

 

 

Сифатни таъминлаш

Парфюмерия учун гофрировка килинган картон ичкарига кадокланган махсулотларни мумкин булган механик шикастланишдан химоя килиши керак.

Ушбу параметрга риоя килишини таъминлаш учун бланкалар сифатида факат ишончли, вакт синовдан утган дизайн вариантлари кулланилади. Кушимча сирт ламинацияси нафакат кутига жозибали куриниш беради, балки юкори намликдан ишончли химоя килади.

Парфюмерия кутилари ва бошка парфюмерия турлари учун энг машхур, ишончли ва амалий вариантлар калам кутиси, шоу кутиси, кобик ва бошкалар каби намуналардир.

Дездорант кадокларига буюртма бериш учун сиз компания менежерига мурожаат килишингиз ёки сайтда суров колдиришингиз керак.

Мутахассисларнинг хизматларидан фойдаланинг бу сизнинг бизнесингизни муваффакиятли таргиб килиш йулидаги ишончли кадам, шунингдек мижозларингизга факат сифатли товарларни етказиб бериш кобилиятидир.